• COMMERCIAL KITCHEN EQUIPMENT

Potato Frier machine